ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL O GRUPAL

Ofereixo ACOMPANYAMENT individual en processos de canvi personals, on cal, sobretot al principi una mirada i guia externa per no defallir en el nou procés vital. 

Dies i hores a convenir. Presencial i/o online

Ofereixo ACOMPANYAMENT grupal en cercles d'empresa o col·lectius concrets de persones (dones, mares, persones amb problemàtiques concretes,...)

Dies i hores a convenir. 

@aiquempetomaria

NAS I CURT. Acompanyament

Grup de suport 21 dies via whatsapp. Acompanyament diari en inici de processos de canvi.