Lectura poemes Tessel.les, de I.PValero, octubre 2019